Empreses

COACHING – TEAM BUILDING – TEAM WORK

 

Són bastament demostrables els beneficis que té la utilització de Drum Circles per generar Team Work, Team Building o Coaching en diferents empreses, equips, corporacions, etc.. 

En el Team Work, els Drum Circles permeten que els treballadors tinguin més eficàcia grupal, que els departaments es comuniquin millor, que augmenti la motivació i la productivitat, i ajuden a marcar objectius comuns i a cercar les millors vies per aconseguir-los.

El
Drum Circle posa en relleu que la millora individual representa la millora col·lectiva (és el triomf de la diversitat i la contribució on, mitjançant el ritme, la organització descobreix com d’important és la suma de les individualitats). Altres aspectes que evidencia el Drum Circle són el fet de saber quan liderar i quan no, saber escoltar, arriscar, cooperar, equivocar-se, valorar, aprendre, observar, divertir-se, ..

El Drum Circle agrupa a tots dins un mateix ritme a partir d’on podem construir i re-crear-nos amb bon fonament. És l’experiència del poder del grup quan aquest és sòlid i treballa com a una unitat formada per diferents unitats individuals. S’utilitza la música i la percussió com a llenguatges Universals que transcendeixen més enllà de les coses personals, organitzatives o culturals.El
Drum Circle..

  • Promou les sinergies, la camaraderia i el benestar.

  • Genera un nou llenguatge no verbal, de manera que es millora la comunicació.

  • Posa de manifest la relació individu – equip – comunitat.

  • La interacció i la cooperació es tradueixen en metàfores aplicables a l’equip, al grup, a la corporació o empresa.

  • Mitjançant el procés creatiu fora de l’entorn de l’empresa (lloc de feina, treball,...), i de manera divertida, s’aprofundeix en la (re-)generació de la comunitat.

  • Estimula el pensament creatiu.

  • Promou la cooperació.

  • Motiva el feedback i la interacció entre participants.

  • Defineix un estadi comú.

  • Proporciona un vehicle per l’aprenentatge experimental.


PERSONALITZACIÓ

Cada empresa, grup o persona té unes necessitats i possibilitats úniques. Per tant, existeix la possibilitat de crear un esdeveniment a la mesura, necessitats i possibilitats de cada cas.

LIDERATGE

Mitjançant el ritme, el cercle, el grup, el joc, i l’espai físic i sonor, el Drum Circle es converteix en un aliat perfecte per assumir tasques de lideratge. Cada moment és idoni per liderar o per deixar-se guiar. Per proposar, escoltar, seguir noves propostes, experimentar, ..

INSTRUMENTS

El facilitador proporciona tot el material i instruments (djembés, tambors, maraques, campanes,...) necessaris per desenvolupar eficientment l’activitat.

 
Empreses que ja han experimentat el Drum Circle :

ESADE
ALCON
FUNDACIÓ NEXE
CIBA VISION
LEDS C4
GAS NATURAL
LA TUTELA
HABALUC
DISPROQUIMA